Apie mus

Kazickų šeimos fondo programa „Jaunimas Gali“ yra įgyvendinama pagal Zimbabvėje vykdomos Hoops4Hope (liet. „Vilties lankai“) iniciatyvos pavyzdį. Programa, įsteigta 2015-aisiais „Krepšinio Galios” pavadinimu, plėtėsi atsiradus sporto šakų įvairovės poreikiui ir 2018-aisiais įgavo naują pavadinimą „Jaunimas Gali”. Visus mokslo metus trunkančių savaitinių nemokamų užsiėmimų metu per sportą, diskusijas ir edukacines išvykas programa ugdo asmeninius bei socialinius gebėjimus ir suteikia užimtumą bei sveiko gyvenimo galimybes jaunimui Lietuvos regionuose.Šiuo metu programa pasiekia apie 300 vaikų, 16-oje Lietuvos kaimų bei miestelių.   

MISIJA

Programa „Jaunimas Gali” siekia ugdyti jaunimo Lietuvos regionuose asmeninius bei socialinius gebėjimus ir skatinti jų fizinį aktyvumą

Kazickų šeima trokšta sukurti geresnį pasaulį tiek dabartinei, tiek ateities lietuvių kartoms. Lietuvos okupacija privertė Kazickų šeimą išvykti į Ameriką, išsigelbėjimo, laisvės ir galimybių šalį, tačiau jie niekada nepamiršo savo Tėvynės, neprarado tikėjimo jos laisve ir visą laiką rėmė lietuvius bei veiklą Lietuvos labui. Kazickų Šeimos Fondas (KAZICKAS FAMILY FOUNDATION, Inc. (KFF), angl.) veikia nuo 1998 metų Niujorke, Jungtinėse Amerikos Valstijose, o nuo 1999 m. – Vilniuje, Lietuvoje. Fondo steigėjas buvo Lietuvos Respublikos ir JAV pilietis, Pasvalio krašto garbės pilietis, KTU garbės daktaras, Jeilio Universiteto ekonomikos mokslų daktaras, verslininkas ir filantropas Dr. Juozas Petras Kazickas. Šiuo metu pagrindinį dėmesį Fondas skiria švietimui ir socialiniams projektams, taip pat remia kultūros, sveikatos apsaugos, religines ir labdaros organizacijas. Rėmimo programas ir projektus Fondas vykdo Lietuvoje ir JAV, tačiau savo veiklos istorijoje yra skyręs paramą ir kitose pasaulio valstybėse.
Daugiau informacijos: www.kff.lt