Parama vasaros stovyklai!

Socialinė programa „Jaunimas gali” organizuoja nemokamą vasaros stovyklą programos auklėtiniams. Siekiame sudaryti sąlygas į stovyklą atvykti apie ją svajojantiems programoje dalyvaujantiems vaikams. Renkame paramą, kad galėtume padėti vaikams, neturintiems finansinių galimybių išvykti į vasaros stovyklas. Kazickų šeimos fondas jau finansavo stovyklos vadovų atlygį, jaunuolių atvykimą, stovyklai reikalingo inventoriaus įsigijimą. Jus kviečiame prisidėti prie jaunuolių apgyvendinimo ir maitinimo. Vieno vaiko maitinimas ir nakvynė 8 dienoms Kintuose kainuoja 150 eur. Prisidėti prie svajonės išsipildymo dalyvauti vasaros stovykloje galite skirdami paramą šiais rekvizitais:

Gavėjas: Labdaros ir paramos fondas „Dr. Juozo P. Kazicko fondas“

Pavedimo paskirtis: parama  Jaunimas gali stovyklai

Sąskaitos numeris: LT347044060008156604

Seb bankas.

Ačiū Jums!

—-

Daugiau informacijos apie stovyklą:

JAUNIMAS GALI” VASAROS STOVYKLA 

Stovyklos vadovas: Arminas Vareika

Stovyklos koordinatorius: Benas Mačiulaitis

Stovyklos savininkas: Laurynas Juodeška 

Vieta: Kintai, Klaipėdos rajonas

Data: Rugpjūčio  9 -16 dienomis, 2020

Stovyklautojai: 34 

31 stovyklautojas (amžius 13 – 17);

3 savanoriai, programos auklėtiniai (amžius 18 ir vyresni);

Atsakingi už vaikų priežiūrą: 4 mentoriai;

Programų vadovai: 

 1. Benas Mačiulaitis – fizinės veiklos vadovas;
 2. Ingrida Rauličkienė – tinklinio sporto šakos vadovė;
 3. Skaistė Vievesė – teatro veiklos vadovė;
 4. Milda Sadasuskienė – meno veiklos vadovė;

Tikslas:

Pasitelkus sportą, meno užsiėmimus, komandos formavimo veiklas bei išvykas gamtoje, sudaryti sąlygas jaunuoliams stiprinti savo tapatumą, tyrinėti Lietuvos paveldą ir padėti kūrybiškai išreikšti save. 

Vasaros stovykla   

„Jaunimas gali“ stovykla „Hi – 5”:

Kiekvieną dieną jaunuoliai dalyvaus mažiausiai viename iš šių 5 pagrindinių dalių: 

 • Sportinės veiklos: (tinklinis, krepšinis, šokiai)  Šios veiklos palaikys jaunuolių fizinį aktyvumą, padės atrasti savo fizines stiprybes ir interesus, taip stiprindami jų sportiškumą ir socialinius gebėjimus. 
 • Kultūros pažinimas per  scenos ir meno pamokas (vaidyba ir viešasis kalbėjimas). Šie užsiėmimai mokins jaunuolius įvardinti ir išreikšti savo jausmus bei nuomonę, stiprinant jų pasitikėjimą savimi scenoje ir įvairiose gyvenimiškose situacijose, taip pat supažindins jaunuolius su skirtingais būdais pažinti kultūrą ir puoselėti savo kūrybiškumą. 
 • Gamtos tyrinėjimas per organizuojamus žygius sausumoje ir vandenyje sudarys sąlygas jaunuoliams puoselėti artimesnį ryšį su gamta, atrasti  jos “lobius”, taip pat stiprinti jų emocinę gerovę ir sveikatą, bei puoselėti jų santykį su tėvyne. 
 • Draugystės ryšių kūrimas  per komandinius žaidimus ir refleksiją prie laužo. Šie užsiėmimai stiprins jaunuolių pasitikėjimą savimi, savivertę, psichinę sveikatą, bei  pasitenkinimą gyvenimu 
 • Pasididžiavimas lietuvybe ( tautiniai šokiai ir dainos, susipažinimas su vietos istorija) užsiėmimai, siekiant stiprinti jaunuolių patriotiškumo jausmą bei įkvėpiant juos būti savo šalies ir kultūros ambasadoriais.

—-

Kaip vyko jaunuolių atranka į stovyklą:

—-

Patvirtinta

Kazickų šeimos fondo ir programos „Jaunimas gali“

2020 m. birželio 15 d. 

Kazickų šeimos fondo programos „Jaunimas gali“ organizuojamos stovyklos kandidatų atrankos nuostatai

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. „Jaunimas gali“ vasaros stovyklą organizuoja Kazickų šeimos fondas. 
 2. Stovyklos kandidatų atrankos nuostatai reglamentuoja jos kandidatų dokumentų pateikimo reikalavimus, atrankos procesą, stovyklos vietos skyrimo tvarką.
 3. Kandidatams nemokama vieta stovykloje skiriama už aktyvų ir pavyzdingą dalyvavimą programoje jos sezono metu.
 4. Konkurso sąlygos skelbiamos birželio 23 d. – pretendentų kandidatūros teikiamos iki liepos 1 dienos.
 5. Kompensuojamos stovyklos kaina – 240 eurų. 

II SKYRIUS

KANDIDATŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Dalyvauti konkurse gali visi programos „Jaunimas gali“ auklėtiniai.
 2. Atrankos konkurso metu komisijai pateikiama kandidatūra:

8.1. Kandidatas tinkamai pateikia informaciją, kurios prašo konkurso vykdytojas;

8.2. Kandidatas, pildydamas anketą, atsako į klausimą ką kandidatui reiškia programa  „Jaunimas gali”, parašydamas ne mažiau nei 150 žodžių ir ne daugiau nei 200 žodžių atsakymą;

8.3. Kandidatas, pildydamas anketą, patvirtina, kad savo kandidatūros kėlimą yra suderinęs su savo tėvais ar globėjais ir turi jų sutikimą dalyvauti atrankoje;

8.4. Kandidatas, pildydamas anketą, patvirtina, kad jam (- jai)  yra 12 – 17 metų;

8.5. Kandidatas, pildydamas anketą, patvirtina, kad jei jo (- jos) dalyvavimą komisija patvirtintų, jis (- ji) galėtų vykti į stovyklą rugpjūčio 9 – 16 dienomis;

8.6. Kandidatas parašo motyvacinį laišką ne mažiau kaip 250 žodžių, paaiškindamas kodėl nori ir yra vertas dalyvauti stovykloje.

III SKYRIUS

KANDIDATŲ ATRANKA IR PASKELBIMAS

 1. Kandidatų paraiškas vertina  „Jaunimas gali“ programos komisija, sudaryta iš 3 asmenų
 2. Kandidatų vertinimo kriterijai.

11.1. Dalyvavimas programoje „Jaunimas gali“:

11.1.1. Aktyvumas – kandidatas mokslo metų metu aktyviai lankė programos „Jaunimas gali“ užsiėmimus;

11.1.2. Sportas – aktyviai dalyvavo sportiniuose užsiėmimuose;

11.1.3. Gyvenimiški įgūdžiai – noriai įsitraukė į programos pateikiamus gyvenimo įgūdžius ugdančius užsiėmimus;

11.2. Visuomeninė veikla per pastarąjį 2019 – 2020 sezoną:

11.2.1. Noriai įsitraukė į mokyklos, bendruomenės veiklas ir renginius;

11.2.2. Aktyviai padėjo treneriui ir komandai organizuoti „Jaunimas gali“ renginius savo bendruomenėse;

11.3. Anketos užpildymas:

11.3.1. Anketa užpildyta pagal stovyklos rengėjų pateiktus reikalavimus;

11.3.2. Kandidatas, pildydamas anketą, dėjo pastangas tekstą rašyti rišliai ir suprantamai, papildomas balas skiriamas, jei tekste nėra klaidų;

11.3.3. Anketos, priduotos  po nurodytos teikimo pabaigos datos, nesvarstomos;

11.4. Trenerio rekomendacija:

11.4.1. Komisijai įvertinimus ir atrinkus pirmuosius pretendentus į sekantį etapą, apie kiekvieną iš kandidatų bus teiraujamasi trenerio nuomonės apie kandidatą ir jo dalyvavimą programoje.

 1. Sprendimo posėdis šaukiamas kartą, ne vėliau kaip liepos 1 d., programos vadovui suderinus vietą ir laiką su visais komisijos nariais.
 2. Sprendimas skirti kelialapį į stovyklą priimamas uždarame komisijos posėdyje. 
 3. Prireikus, rengiamas virtualus komisijos posėdis.
 4. Kandidatai, kuriems bus skiriami kelialapiai į „Jaunimas gali“ vasaros stovyklą, paskelbiami ne vėliau nei liepos 4d.
 5. Neatrinkti pretendentai gali pateikti savo kandidatūrą kitais metais.

Atrankos anketa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0fOL7uUkSaBgB6DI1Rh2yaMlzU1uw_hzfujwEIxrYDPgU7w/viewform

„Jaunimas gali” 2019/2020 m. sezono uždarymas<< >>Atranka į „Jaunimas gali” programą

Leave a Reply

Your email address will not be published.